MCK WEJSCIE C od ulicy Olimpijskiej
KIZOMBA  SOCIAL ROOM będzie w tym samym miejscu gdzie mały parkiet kizombowy podczas imprez

5 PARKIETÓW  

salsa, bachata, kizomba, urban-kiz , cubana
1. CZWARTEK 17 SIERPNIA

Recepcja czynna: 21 30 - 1 00

  PREPARTY 22 00 - 5 00 tylko sala Bachatowa  ( MCK )
2 . PIĄTEK 18 SIERPNIA

Recepcja czynna: 21 00 - 2 00

   22.00 - 23.00 POKAZY

   23.00 - 5 00 (może dłużej) IMPREZA na 3 parkietach : CUBANA, SALSA , KIZOMBA (mniejsza sala)

23 00 - 6 00 IMPREZA na 2 parkietach tanecznych: BACHATA & URBANKIZ    3. SOBOTA 19  SIERPNIA

Recepcja czynna: 11 00 - 2 00

  12.00 - 19 00 WARSZTATY

  22.00 -23.00 POKAZY

   23.00 - 5 00 (może dłużej) IMPREZA na 3 parkietach :  CUBANA, SALSA , KIZOMBA (mniejsza  sala )

23 00 - 6 00 IMPREZA na 2 parkietach tanecznych: BACHATA & URBANKIZ   4. NIEDZIELA 20 SIERPNIA

Recepcja czynna: 11 00 - 2 00

  12.00 - 19 00 WARSZTATY   
23.00 - 5.00 IMPREZY  na 5 parkietachPONIŻEJ  PRZYKŁADOWY  PROGRAM Z OSTATNIEJ EDYCJI 2022 
PROGRAM NA TEGOROCZNĄ EDYCJĘ  BĘDZIE OGŁOSZONY W LIPCU 


 

Imprezy Masowej Festiwal BACHATURO” 19-20 i 20-21 sierpnia 2022r.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)

 

 

 1.  

  Informacje ogólne:
  1. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezę, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

   

 2. Uczestnictwo w imprezach:
  1. Uczestnictwo w imprezie odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
  2. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, opaską zastępującą bilet lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie .Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania pokazów/imprezy z przyczyn niezależnych od niego takich jak pandemia,wojna,żałoba narodowa itp.
  4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania pokazu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadość uczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu lub przeniesienia biletu na kolejny termin.

   

 3. Zasady bezpieczeństwa.
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo:- Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, w szczególności, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
  3. Zabronione jest:
  – wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
  – wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
  – wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej).
  – całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
  – Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.

- Obowiązuje całkowity zakaz stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
– Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
5. Bilet wstępu jest zamieniany na opaskę zakładaną na rękę a ściągniecie jej jest równoznaczne, z rezygnacją w udziale w festiwalu.

 

 

 

 

 facebook